Súčasti implantátu umelého pankreasu. Ovládač sa neimplantuje, nie je na obrázku.