Generátor pulsů dovoluje různé varianty půlsů zaváděných prostřednictvím elektrod do mozku. (Kredit: WPAHS)