Objevili jsme exotickou hmotu tetrakvarků? (Červeně kvark, zelně antikvark). Upraveno podle Nature News. http://www.nature.com/polopoly_fs/7.11096.1371566792!/image/Tetraquark.jpg_gen/derivatives/fullsize/Tetraquark.jpg