Graf změn rychlosti větrů. Bíle je označeno ruční měření a černě automatické vyhodnocení vědeckých dat. Zdroj: esa.int