Po svém příchodu udělali lovci ve Skalistých horách s bobry „krátký proces“. I to mělo svým dílem přispět k oteplování klimatu. (Kredit: NPS)