Údolí z něhož „odešli“ bobři. Bílá křivka vyznačuje terén a místo původní hráze. Dřevní hmota a sedimenty oxidovaly a uvolnily se do ovzduší. (Kredit: Ellen Wohl, CSU)