Imunofluorescenční barvení nám umožňuje vidět lidský oocyt a trojrozměrnou strukturu chromatinu během jeho zrání v podmínkách in vitro. Červeně je označen chromatin, zeleně svítí další buněčné komponenty z nichž nejintenzivněji dělící vřeténko. Můžeme tak srovnat chromatin nezralého oocytu (A), v detailu pak pozorujeme úplnou kondenzaci chromatinu (C) a vydělení přebytečné ‚hromádky‘ chromozómů, tzv. pólového tělíska, jako indikátoru úspěšného zrání oocytu (D). V přítomnosti bisfenolu A si můžeme všimnout degenerací, které postihuje již nezralý oocyt (B). Ač jsou vizuální rozdíly nepatrné, důsledky jsou fatální a k vydělení pólového tělíska u takto postiženého oocytu vůbec nedojde.