Detailní imunofluorescenční 3D model dělícího vřeténka (zeleně) a chromatinu (červeně). Ve třetím sloupci jsou obě struktury označeny současně. V porovnání se „zdravou“ kontrolní skupinou (A) dochází po kultivaci oocytu s bisfenolem A v různé míře k abnormalitám během vydělení pólového tělíska (B-E). Zatímco drobné anomálie (B) nemusí vždy ohrozit úspěch meiotické dělení oocytu, velký nepořádek v chromozómech už nelze tolerovat (E) a takový oocyt nemá sebemenší šanci na úspěšné vydělení pólového tělíska a dokončení meiotického zrání.