Velké sluneční erupce nejspíš nečekejte. Kredit: NASA Goddard Space Flight Center, Wikimedia Commons.