Heliosférická proudová vrstva. Kredit: Werner Heil, NASA, Wikimedia Commons