Ghouta, srpen 2013. Kredit: videozáznam povstalců, DailyStar.