Studny využívané ke kontrole podzemní vody (zdroj TEPCO).