Práce na budování bariéry proti únikům kontaminované vody do moře (zdroj TEPCO).