Záběr pořízený při detailním průzkumu bazénu s vyhořelým palivem čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).