V červenci byla dokončena stavba nové horní budovy u čtvrtého bloku (TEPCO).