Kontrola okolí nádrží, u kterých se na povrchu objevila zvětšená radioaktivita (zdroj TEPCO).