Instalace nové bariéry, která brání pronikání ryb a mořských živočichů z prostor přístavu ve Fukušimě I (zdroj TEPCO).