Obrázek 1 Současná představa o časové posloupnosti vývoje elektráren pracujících na principu jaderné fúze.