Obrázek 2 Odhad nákladů na nejdražší vědecké projekty a srovnání s dalšími výdaji.