Obrázek 4. Vývoj napětí potřebného k opakované deformaci vzorku o 0,7% v závislosti na počtu cyklů při teplotách 650 a 750 °C.