Obrázek 5. Rovnoměrně rozptýlené oxidy yttria (bílé částice). Snímek pořízen na okraji velmi tenké fólie pomocí transmisního elektronového mikroskopu, tmavá místa jsou otvory ve fólii.