Obrázek 6. Chemická mapa prvků Y, O a V. Yttrium není rovnoměrně rozptýlené, vyskytuje se jednak v částicích o velikosti cca 20 nm, jednak ve velkých komplexních oxidech, společně s V, někdy Ti a Cr.