Obrázek 7. Počet cyklů do lomu vzorku v závislosti na plastické deformaci, vnucené vzorku v každém cyklu. Je vidět, že ocel CH má podstatně kratší životnost než další dvě oceli, např. pro hodnotu plastické deformace 0.02% praskne vzorek z oceli CH po 5 000 cyklech, zatímco oceli D a F po více než 25 000 cyklech.