Obrázek 8. Nukleace únavové trhliny v póru a její šíření přes četné hranice zrn (ocel F).