Mapa teploty reliktního záření vesmíru z dat sondy WMAP (2008). Kredit: NASA/WMAP Science Team.