Strnadec zimní (Junco hyemalis), nejznámější druh z rodu strnadců. (Kredit: Marine Drouilly, BEACON, Michigan State University)