Hladiny těkavých látek v olejovitém sekretu kostrční žlázy. Křivka pokrývá čtyři týdny od začátku sezóny páření. U samců (vlevo) hladiny vzrostou a drží se. Samičkám vpravo) hladiny kolísají. K vrcholu u nich dochází v době před snášením vajec, kdy je potřeba je oplodnit. (Kredit: Danielle Whisker, BEACON, Michigan State University)