Přeslička rolní, jarní lodyha. (Kredit: Kropsog, Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Kropsoq/img