„Chodí a létají“, vděčí za to vysychajícím hygroskopickým „pentlím“ zvaným haptery. (Kredit: P. Marmottant, University of Grenoble)