Elegantně prostý Nannochloropsis. Kredit: Inks002, Wikipedia Commons.