Američan Felix Adler, hluboce věřící člověk, sociální reformátor a představitel etického hnutí, prosazoval myšlenku povolit euthanasii u nevyléčitelně nemocných již v roce 1913. (Kredit: Library of Congress USA)