Válka tvaruje historii. (Tiglatpilesar III. obléhá město, 8. století př. n. l.). Kredit: volně dostupné, Wikimedia Commons.