Přechod mezi kovem (Ti) s tenoučkým povlakem kovalentní amidovou vazbou přilepeným denaturovaným kolagenem (gelatin) a vrstvou fosforečnanu vápenatého (CaP). Měřítko v mikrometrech. Vpravo: Pohled na nanostrukturovaný povrch implantátu v ektronovém mikroskopu. Rozměry jsou uvedeny v nanometrech. (Kredit: Zhong-Ming Huang a kol.: Sci. Technol. Adv. Mater)