Trajektorie průletu sondy kolem Země (Zdroj: http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net/)