Žlutě temenní lalok, intraparietální rýha uprostřed. Kredit: Gray, Mysid, Wikimedia Commons.