Hvězdy hvězdokupy Westerlund 1 na infrasnímku vypadají červeně. Westerlund 1‑26 u horního okraje hvězdokupy, dokola obklopen zelenavým oblakem ionizovaného vodíku. Kredit: ESO/VPHAS+ Survey/N. Wright.