Akademické nakladatelství CERM http://www.cerm.cz/pouzar-miloslav-kalich-horkosti