Nanosystém pro tvorbu PEP částic. Kredit: Fundamental Research on Matter (FOM).