Boseho‑Einsteinův kondenzát. Tři v čase po sobě následující grafy ukazují hustotu atomů rubidia, oblast kvantového kondenzátu bíle. Kredit: NIST/JILA/CU-Boulder.