Na tomto snímku pořízeným HST je vyznačena jak orientace ke Slunci tak i měřítko. Zdroj: http://2.bp.blogspot.com/