Klíště obecné, nejčastější přenašeč borreliózy na člověka. ( Kredit: James Lindsey at Ecology of Commanster, Wikipedie) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C5%A1t%C4%9B_obecn%C3%A9