Cummerovi kolegové předvádějí jeden modul mikrovlnné elektrárny. Kredit: Duke University