Babylonské impérium za dob vlády Nabukadnesara II. (Kredit Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neo-Babylonian_Empire.png