Pazourkový nůž Gebel el-Arak z předdynastického období Egypta. Je z doby 3450 let před Kristem. (Fotograf : Rama, Kredit: Louvre Museum, Wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Gebel_el-Arak_Knife