Příbuzenstvo lidských endogenních retrovirů. Kredit: Jern et al., Wikimedia Commons.