Aminokyselinová geochronologiese se ukázuje být využitelná stejně dobře, jako datování radiokarbonové. Pro řadu pracovišť bude dostupnější, což by glaciologům mělo pomoci při odhalování mocných sil rozhodujících o klimatických pochodech na Zemi.