Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Kredit: UF FPF SU.