Ukázka žhnoucího keramického válečku je z loňského roku. Měla doložit uvnitř probíhající reakci, která roztavila i kov. Vlastní předvádění aparatury probíhalo za mírnější teploty, vše snímala termokamera (vpravo). Kredit: Levi, et al.