Při vypnutém stavu (nahoře) je film oxidu titaničitého jak pro viditelné a infračervené světlo propustný. Pokud je tranzistoer zapnut (dole), kladně nabité molekuly navodí změnu ve struktuře krystalu a ten pak začně infračervené větlo odrážet. Viditelnému světlu ale dovolí dál filmem procházet. ( Kredit: Masaki Nakana, Riken Research/AIP Publishing) https://www.rikenresearch.riken.jp/eng/research/7561.html