Mikroelektronická součástka s 5 Josephsonovými přechody. Kredit: Delft University of Technology.